Høringssvar: LO og FTF sender høringssvar om Arbejdsvilkårdirektivet

af Rani Bech 1. februar, 2018

LO og FTF hilser det velkomment, at Kommissionen med udspillet ønsker at fremme mere sikre og forudsigelige ansættelsesforhold – navnlig for de arbejdstagere, der har de mest usikre ansættelsesforhold.